Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών διοικείται σήμερα από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρίας είναι η εξής:

  Ονοματεπώνυμο Θέση
1.  Γιώργος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2.  Σωκράτης Λαζαρίδης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3.  Αλέξανδρος Αντωνόπουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
4.  Κωνσταντίνος Βασιλείου Μη Εκτελεστικό Μέλος
5.  Ιωάννης Εμίρης Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.  Δημήτρης Καραϊσκάκης Εκτελεστικό Μέλος
7.  Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
8.  Ιωάννης Κυριακόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
9.  Αδαμαντίνη Λάζαρη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
10.  Νικόλαος Μυλωνάς Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
11.  Αλέξιος Πιλάβιος Μη Εκτελεστικό Μέλος
12.  Διονύσιος Χριστόπουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
13.  Νικόλαος Χρυσοχοΐδης Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Το ΔΣ εξελέγη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/05/2015 (Δελτίο Τύπου). Η θητεία του είναι τετραετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά της λήξη της θητείας του.

Δείτε τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρίας εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων