Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων και κινητών αξιών (πάντα σε συνάρτηση για την ακίνητη περιουσία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999, περί Ανωνύμων Εταιρειών σε Ακίνητη Περιουσία, όπως ισχύει.
Έτος Ίδρυσης 1952
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 117
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-8129600
Telefax (210)-8129670
Ιστοσελίδα http://www.grivalia.com
Email grivaliaproperties@grivalia.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΠΕΡΤΣΟΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BURTON S WADE (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΡΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
LOWRY JAMIE (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ROTMAN C IGNACE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD (51,37%)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC (5,0%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 31
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παναγιώτης Βάρφης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παναγιώτης Βάρφης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Απρ 2006
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. (3 Μαρ 2008)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΑΠ   FTSENTR   HELMSI   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΓΡΙΒ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 749.324.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων