Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

Δραστηριότητα Απόκτηση και εκμετάλλευση πλοίων για την μεταφορά επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, σε γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού. Ασκηση τουριστικής επιχειρήσεως που σχετίζεται με την δια θαλάσσης μεταφορά επιβατών. Συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς.
Έτος Ίδρυσης 1972
Διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5
Ταχ Κωδ:81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνο (22510)-26212 , (22510)-26213
Telefax (22510)-20251 , (22510)-28690
Ιστοσελίδα http://www.nel.gr
Email ir@nel.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΤΖΙΛΙΔΗΣ Ι ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΓΓΕΡ Α ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Σ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΛΒΗ Μ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ALTANA NAVIGATION LTD, ANTELOPE SHIPING INC. (96,673%)
Προσωπικό Εταιρείας 310
Προσωπικό Ομίλου 369
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων κα Σωτηρχέλη Μαρία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού κα Σωτηρχέλη Μαρία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 28 Αυγ 1995
Κλάδος / Υποκλάδος Ταξίδια & Αναψυχή / Ταξίδια & Τουρισμός (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (1 Σεπ 2015)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (1 Σεπ 2015)
Σχετικά σύμβολα ΝΕΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 17.882.172

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων