Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ινών και νημάτων. Βιομηχανική παραγωγή υφασμάτων τύπου indigo denim.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26
Ταχ Κωδ:54624
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-236410
Telefax (2310)-282839
Ιστοσελίδα http://www.hellenicfabrics.com
Email hf-ase@hellenicfabrics.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΑΡΚΙΣΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας 1
Προσωπικό Ομίλου 121
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γεώργιος Βυρόζης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γεώργιος Βυρόζης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 25 Οκτ 1994
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων