Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών, ιδίως βάμβακος, και η εξ' αυτού παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Εμπορία προϊόντων βάμβακος και βιομηχανική επεξεργασία προϊόντων τρίτων.
Έτος Ίδρυσης 1970
Διεύθυνση 15ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Ταχ Κωδ:136 71
ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο (210)-2404240/-2
Telefax (210)-2467177
Ιστοσελίδα http://www.stiafilco.com
Email epil@stiafilco.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΝΤΑΣ Χ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΡΕΤΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Ε ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΗΤΤΑΣ Λ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (45,04%)
ΔΟΝΤΑ Μ. ΦΩΤΕΙΝΗ (7,058%)
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7,052%)
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (5,6%)
ΔΟΝΤΑ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ (5,46%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 283
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αρετή Αρσενοπούλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 15 Απρ 1991
Κλάδος / Υποκλάδος Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά / Ρουχισμός & Αξεσουάρ (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΠΙΛΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 10.884.409,2

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων