Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δραστηριότητα Αναλαμβάνει την Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία έργων Επεξεργασίας: Αστικών Λυμάτων, Στερεών Αποβλήτων, Πόσιμου Νερού, Κατασκευή έργων Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ., Έργα Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών καθώς και έργα Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Αιολικής Ενέργειας, Ηλιακής Ενέργειας και Βιομάζας).
Έτος Ίδρυσης 1994
Διεύθυνση Αγίου Ιωάννου 12-14
Ταχ Κωδ:152 33
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο (210)-6855793
Telefax (210)-6855804
Ιστοσελίδα www.envitec.gr
Email envitec@envitec.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΕΛΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 22
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαργαρίτα Αντωνοπούλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαργαρίτα Αντωνοπούλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 3 Μαρ 2008
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων