Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Δραστηριότητα Η εταιρία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε Θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προσφέροντας ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων - υπηρεσιών. Η Εταιρεία είναι μέλος στις ακόλουθες αγορές : - Χρηματιστήριο Αθηνών - Χρηματιστήριο Κύπρου - EUREX FRANKFURT Οι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες είναι: -Η λήψη , διαβίβαση και εκτέλεση εντολών -Η διαχείριση χαρτοφυλακίων -Η παροχή επενδυτικών συμβουλών σε Ιδιώτες -Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους και την κλαδική στρατηγική -Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή -Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής -Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση -Υπηρεσίες Θεματοφυλακής και Εκκαθάρισης -Ειδικός Διαπραγματευτής επί επιλεγμένων εισηγμένων επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Έτος Ίδρυσης 1995
Διεύθυνση Παλαιολόγου 7
Ταχ Κωδ:15232
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο (210)-6879400 , (210)-6879307
Telefax (210)-6879401
Ιστοσελίδα www.euroxx.gr
Email info@euroxx.gr
Διοικητικό Συμβούλιο GIANO G GIUSEPPE (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΙΛΛΗΣ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΝΙΝΙΟΣ Κ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΙΠΗ Ι ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Χ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΤΣΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΡΑΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) (24,323%)
GIANO GIUSEPPE (24,262%)
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (24,262%)
ΝΙΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (7,498%)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (5,003%)
Προσωπικό Εταιρείας 54
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παρασκευή Παπαδομανωλάκη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παρασκευή Παπαδομανωλάκη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Μαϊ 2008
Κλάδος / Υποκλάδος Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Επενδυτικές Υπηρεσίες (12 Μαϊ 2008)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΕΑ  
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (12 Μαϊ 2008)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (12 Μαϊ 2008)
Σχετικά σύμβολα ΕΧ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 19.176.640

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων