Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης LAVIPHARM Α.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής φαρμακευτικών, χημικών, κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων, των πρώτων υλών αυτών, ως και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων. Έρευνα και ανάπτυξη χημικών, κτηνιατρικών, φαρμακευτικών, καλλυντικών προϊόντων και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τρίτους. Αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Έτος Ίδρυσης 1975
Διεύθυνση ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ -
Ταχ Κωδ:19002
ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο (210)-6691000
Telefax (210)-6645386
Ιστοσελίδα http://www.lavipharm.com
Email knikol@lavipharm.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΛΑΒΙΔΑΣ Τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΝΕΣ Γ ΜΗΝΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΒΙΔΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
LAVIDAS Α TELEMAQUE JEAN (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α ΛΗΤΩ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (52,52%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 224
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δημητρακοπούλου Λιάνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Φραγκιουδάκη Κατερίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Νοε 1995
Κλάδος / Υποκλάδος Υγεία / Φαρμακευτικά Προϊόντα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (31 Ιουλ 2012)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (31 Ιουλ 2012)
Σχετικά σύμβολα ΛΑΒΙ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 8.888.099,22

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων