Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Eπενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 περί Ανωνύμων Εταιρειών σε Ακίνητη Περιουσία, όπως ισχύει.
Έτος Ίδρυσης 2011
Διεύθυνση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 26
Ταχ Κωδ:10674
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 216 7000555
Telefax 2167000554
Ιστοσελίδα www.ici-reic.com
Email info@ici-reic.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑΛΙΚΙΑΣ Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΛΙΚΙΑ Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ Α ΜΑΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΕΡΔΕΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Δ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
GIUSEPPE GIANO (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) AJOLICO TRADING LTD (78,6%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 4
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΒΟΜΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΒΟΜΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Αυγ 2016
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. (2 Αυγ 2016)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (2 Αυγ 2016)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (2 Αυγ 2016)
Σχετικά σύμβολα ΙΝΤΕΡΚΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 54.600.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων