Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης CENERGY HOLDINGS S.A.

Δραστηριότητα Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω κορυφαίων θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από πρωτοπόρες εταιρίες σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όπως αυτοί της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών με ισχυρή οικονομική θέση, επιτυχημένη μακρόχρονη παρουσία και πολλά υποσχόμενο μέλλον. Περιλαμβάνει: Τη Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW), έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένα σημαντικό προμηθευτή του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς. Τον Όμιλο Cablel� Ελληνικά Καλώδια, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για διάφορους τομείς όπως η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και οι υποδομές.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση 30 Avenue Mar
Ταχ Κωδ:1000
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Τηλέφωνο (210) 6787111
Telefax (210) 6787222
Ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com
Email ir@cenergyholdings.com
Διοικητικό Συμβούλιο MOULAERT JACQUES (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
RUDKOWSKI JOSEPH (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BEDORET XAVIER (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
McVICKER SIMON (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ZAKOS MARGARITA (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
GALLAGHER WILLIAM (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) VIOHALCO SA/NV (81,93%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1668
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ζαΐρη Σοφία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ζαΐρη Σοφία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Δεκ 2016
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες (7 Δεκ 2016)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΒΠ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (7 Δεκ 2016)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (7 Δεκ 2016)
Σχετικά σύμβολα CENER
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια EURONEXT ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EBR)
Χρηματιστηριακή αξία (€) 228.195.217,2

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων