Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ADMIE (IPTO) HOLDING κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. H ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελεί το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο. Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Μηλιώνη 8
Ταχ Κωδ:10673
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210) 3636936
Telefax
Ιστοσελίδα www.admieholding.gr
Email office@admieholding.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ ΒΑΪΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΩΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (51,12%)
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP (12,94%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 19 Ιουν 2017
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Συμβατικός Ηλεκτρισμός (19 Ιουν 2017)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΚΩ   FTSENTR   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΑΔΜΗΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 533.600.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων