Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ADMIE (IPTO) HOLDING κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. H ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελεί το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο. Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Μηλιώνη 8
Ταχ Κωδ:10673
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210) 3636936
Telefax
Ιστοσελίδα www.admieholding.gr
Email office@admieholding.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (51,12%)
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP (12,94%)
Προσωπικό Εταιρείας 3
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σαμπρίνα Τβίσς
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σαμπρίνα Τβίσς
Εισαγωγή στο Χ.Α. 19 Ιουν 2017
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Συμβατικός Ηλεκτρισμός (19 Ιουν 2017)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΚΩ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSENTR   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΑΔΜΗΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 386.048.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων