Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

Δραστηριότητα Μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομών, δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και τεχνικών έργων ανασυγκρότησης.
Έτος Ίδρυσης 1980
Διεύθυνση Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Γ1) 109-111
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6971100
Telefax (210)-6971118
Ιστοσελίδα http://www.attikat.gr
Email rtol@attikat.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΛΛΗΣ Η ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΛΛΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MASSIMO COCCO (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (31,03%)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (22,1467%)
Προσωπικό Εταιρείας 29
Προσωπικό Ομίλου 29
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Λαμπρόπουλος Σταύρος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Λαμπρόπουλος Σταύρος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιουλ 1994
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (2 Ιουν 2015)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (2 Ιουν 2015)
Σχετικά σύμβολα ΑΤΤΙΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 979.734,66

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων