Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών με οποιαδήποτε μέθοδο. Ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής και με σκοπό τη μεταπώληση τους με κέρδος. Ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εξόρυξης και παραγωγής λατομικών προϊόντων και γενικά δομικών υλικών. Βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία δομικών και γενικά οικοδομικών υλικών. Μελέτη, κατασκευή και συναρμολόγηση κάθε είδους βιομηχανικού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο 210 8097100
Telefax 210 6143359
Ιστοσελίδα http://www.michaniki.gr
Email info@michaniki.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ Σ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ Π ΜΕΛΙΝΑ (ΜΕΛΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗΣ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΖΑΝΗ Γ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΑΓΚΛΑΚΑΝΟΣ Α ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (32,38%)
Προσωπικό Εταιρείας 56
Προσωπικό Ομίλου 140
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κούρτελης Γεώργιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 19 Ιουλ 1990
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (30 Αυγ 2013)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (30 Αυγ 2013)
Σχετικά σύμβολα ΜΗΧΚ
ΜΗΧΠ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 9.186.775,35

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων