Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση, σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. Ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. Παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών. Συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Έτος Ίδρυσης 1967
Διεύθυνση ΣΟΛΩΜΟΥ 20
Ταχ Κωδ:17456
ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο (210)-9977000
Telefax (210)-9916251
Ιστοσελίδα http://www.techol.gr
Email info@techol.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΕΓΓΟΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΣ Κ ΑΝΔΡΕΑΣ (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΚΚΟΣ Γ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΥ Κ ΖΩΗ (Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΥ Κ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΥ Κ ΧΡΥΣΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΥ Κ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΙΡΟΥ Κ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΡΡΟΥ Μ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (34,31%)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (13,6%)
FIDELITY INVESTMENTS (10,03%)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (6,54762%)
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (5,217%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 190
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ανδρέας Ρόκκος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ανδρέας Ρόκκος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 6 Απρ 1994
Κλάδος / Υποκλάδος Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά / Κατασκευή Κατοικιών (20 Μαρ 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΟΛΥΜΠ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 85.049.101,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων