Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

Δραστηριότητα Κατασκευή και διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων και οπτικών ινών.
Έτος Ίδρυσης 1973
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (211)-1207800 , (210)-7492050
Telefax (211)-1207819
Ιστοσελίδα http://www.nexans.gr
Email shares.hellas@nexans.com
Διοικητικό Συμβούλιο NOONAN J PATRICK (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ Π ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
DESFONTAINES L HENRIK (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Β ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BEFFA R KAMIL (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΟΜΙΛΟΣ NEXANS (88,57%)
HMG GLOBETROTTER (5,011%)
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (5,00016%)
Προσωπικό Εταιρείας 228
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αθανάσιος Γαβριήλ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Μαρ 1990
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός (21 Μαρ 2011)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΛΚΑΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 35.185.218,75

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων