Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δραστηριότητα Εμπορία και επεξεργασία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών.
Έτος Ίδρυσης 1958
Διεύθυνση Λ. ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 190
Ταχ Κωδ:18233
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο (210)-5515000
Telefax (210)-5515015
Ιστοσελίδα http://www.elastron.gr
Email kalsim@otenet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΙΜΟΣ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΠΙΝΗ Α ΕΛΒΙΡΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΠΙΝΗΣ Σ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ Χ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ε ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΒΑΡΗΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (19,0%)
ΚΑΛΠΙΝΗ ΕΛΒΙΡΑ (11,0%)
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (8,49%)
Προσωπικό Εταιρείας 145
Προσωπικό Ομίλου 145
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Βασίλης Μάνεσης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Στέφανος Ααρών
Εισαγωγή στο Χ.Α. 30 Αυγ 1990
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες / Χάλυβας (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΠΥ   ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΣΤΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 27.171.736,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων