Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΒΙΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία υλικών συσκευασίας.
Έτος Ίδρυσης 1936
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Ταχ Κωδ:19018
ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο (210)-6161300
Telefax (210)-6161399
Ιστοσελίδα http://www.vis.gr
Email info@vis.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΟΥΠΙΩΝΑΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΗΤΖΑΡΑΣ Κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΝΤΟΣ Α ΦΩΚΙΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΦΙΛΙΑΣ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (74,617%)
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κοινή Επενδυτική Μερίδα - Κ.Ε.Μ.) (5,02%)
Προσωπικό Εταιρείας 160
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σουπιωνάς Κυριάκος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σουπιωνάς Κυριάκος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Αυγ 1971
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΒΙΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 4.620.798

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων