Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών.
Έτος Ίδρυσης 1970
Διεύθυνση 5ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Θ. 1129 -
Ταχ Κωδ:41110
ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο (2410)-688621/-3
Telefax (2410)-688630
Ιστοσελίδα http://www.biokarpet.gr
Email gpapageorg@albio.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΑΡΑΣ Β ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΗΓΥΡΙΤΖΟΓΛΟΥ Π ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΛΩΡΟΣ Κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (32,1%)
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20,57%)
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (12,51%)
ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (6,254%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 510
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παπαγεωργίου Γεώργιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Νοε 1990
Κλάδος / Υποκλάδος Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά / Έπιπλα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΒΙΟΚΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 14.391.900

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων