Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εκτέλεση τεχνικών έργων - Κατασκευές
Έτος Ίδρυσης 1973
Διεύθυνση ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ 10557
Τηλέφωνο 2103259700
Telefax 2103259710
Ιστοσελίδα ekter@ekter.gr
Email stock@ekter.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΙΨΑΣ Κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΟΥΜΠΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΙΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (25,744%)
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. (13,183%)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (5,851%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 21
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 23 Νοε 1994
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΜΚ   FTSEMSFW   ΔΟΜ   FTSEA   ΔΚΥ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΚΤΕΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 10.181.250

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων