Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Δραστηριότητα Καλλιέργεια γόνου ψαριών. Παραγωγή και εμπορία ψαριών.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΕΛΦΩΝ 56
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-3724900
Telefax (210)-3724909
Ιστοσελίδα http://www.selonda.com
Email selonda@gr.selonda.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΚΟΡΔΑΣ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΗΣ Ν ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΗ Κ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΛΑΓΙΑΝΗΣ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (32,92%)
ALPHA BANK Α.Ε. (21,97%)
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (13,28%)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (11,44%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1200
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παπατόλη Μάχη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Ιουν 1994
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Γεωργία & Αλιεία (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΣΕΛΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 46.030.718,25

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων