Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δραστηριότητα Διεθνής εμπορία μετάλλων.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5 - 7
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6877300
Telefax (210)-6877400
Ιστοσελίδα http://www.mytilineos.gr
Email ir@mytilineos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Γ ΣΟΦΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΕΡΕΦΟΣ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (13,44%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (13,1%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 2071
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικόλαος Λάττας
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Νικόλαος Λάττας
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Ιουλ 1995
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες / Μη Σιδηρούχα Μέταλλα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΠΥ   FTSENTR   FTSEGTI   FTSEGT   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΥΤΙΛΟ1
ΜΥΤΙΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.371.755.145,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων