Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

Δραστηριότητα Παραγωγή πλαστικών φιλμ συσκευασίας.
Έτος Ίδρυσης 1988
Διεύθυνση ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ, Τ.Θ. 136 -
Ταχ Κωδ:19400
ΚΟΡΩΠΙ
Τηλέφωνο (210)-6680000
Telefax (210)-6626583
Ιστοσελίδα http://www.flexopack.com
Email anastasios.lyberopoulos@flexopack.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Σ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ Δ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Σ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΑΧΟΣ Μ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΕΓΚΟΣ Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (29,18%)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (16,75%)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (16,289%)
COMPETROL ESTABLISHMENT S.A. (5,119%)
COLLINS STEWART (CI) LTD (5,107%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 333
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γκινοσάτη Σταματίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γκινοσάτη Ασημίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Απρ 1996
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   ΔΜΚ   FTSEMSFW   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΦΛΕΞΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 78.524.160,8

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων