Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή, κατασκευή και επεξεργασία ειδικών κατεργασμένων και τελικών προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων αυτών. Εμπορία και αντιπροσώπευση τέτοιων ειδών. Ανάληψη αντιπροσωπειών. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.
Έτος Ίδρυσης 1977
Διεύθυνση ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΤΙΡΙΟ Β΄,ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
Ταχ Κωδ:17778
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-4898395
Telefax (210)-4898395
Ιστοσελίδα http://www.halcor.gr
Email tpanag@halcor.vionet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Κ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΑΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) VIOHALCO SA/NV (68,28%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1142
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αλέξανδρος Κομπότης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Αλέξανδρος Κομπότης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Δεκ 1996
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες / Μη Σιδηρούχα Μέταλλα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΧΑΚΟΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 136.727.496,45

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων