Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και παντός εν γένει εντύπου και εκτέλεση κάθε δημοσιογραφικής εκδοτικής εργασίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Εκτέλεση εκτυπωτικών, λιθογραφικών, τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών και εν γένει όλων των εργασιών που αναφέρονται και σχετίζονται με τις τυπογραφικές και γραφικές τέχνες.
Έτος Ίδρυσης 1981
Διεύθυνση ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚH 5
Ταχ Κωδ:15238
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο (210)-6061000
Telefax (210)-6013577
Ιστοσελίδα http://www.pegasus.gr
Email Ipapandreou@grp.pegasus.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Γ ΦΩΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΝΕΤΗΣ Α ΣΠΥΡΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΣ Α ΘΩΜΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΗΣ Ε ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΤΟΓΛΟΥ Α ΣΠΥΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (48,85%)
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ (31,56%)
ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (6,69%)
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5,62%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 722
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Λυδία Παπανδρέου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Λυδία Παπανδρέου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Μαρ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Μέσα Ενημέρωσης / Εκδόσεις (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (3 Οκτ 2017)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (3 Οκτ 2017)
Σχετικά σύμβολα ΠΗΓΑΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.668.750

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων