Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Παρασκευή και διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet). Εμπορία (αγορές-πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισμού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών μονάδων και μονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα (petfood). Εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. Συμμετοχή σε νέες ή υπάρχουσες εταιρίες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου με σκοπό τη δημιουργία οικονομικών δεσμών διαρκείας και ιδίως τον έλεγχό τους από την Εταιρία.
Έτος Ίδρυσης 1968
Διεύθυνση ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ταχ Κωδ:200 01
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
Τηλέφωνο , (27410)-58300
Telefax , (27410)-58297
Ιστοσελίδα http://www.perseusgroup.gr
Email info@perseusgroup.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΑΝΤΥΠΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΜΥΡΝΗΣ Β ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Α ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΟΝΗΣ Ι ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΗΣ Ν ΜΙΧΑΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΟΥ Α ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΗ Κ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (41,38%)
WISE MANAGEMENT S.A. (41,16%)
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6,0%)
Προσωπικό Εταιρείας 66
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μελισσαροπούλου Κωνσταντίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 22 Ιουλ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Τρόφιμα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΠΕΡΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 13.965.028,56

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων