Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα Χημικοτεχνική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προϊόντων βιομηχανιών πλεκτικής, συναφών προς αυτά εργασιών και δραστηριοτήτων, καθώς και εμπορία ειδών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αυτής.
Έτος Ίδρυσης 1985
Διεύθυνση ΚΑΛΟΧΩΡΙ Τ.Θ. 164 -
Ταχ Κωδ:57009
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-751612
Telefax (2310)-751345
Ιστοσελίδα http://www.texapret.gr
Email info@texapret.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΡΑΣΣΟ Μ ΕΥΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΣΣΟ ΙΩΣΗΦ-ΠΑΥΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΡΔΑ Α ΕΛΕΝΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΓΟΥΕΛ Λ ΠΩΛ-ΙΣΑΑΚ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΡΑΣΣΟ ΣΟΛΩΝ (19,998%)
ΚΑΡΑΣΣΟ ΙΩΣΗΦ ΠΑΥΛΟΣ (19,99%)
ΚΑΡΑΣΣΟ ΝΤΑΙΖΗ (11,817%)
ΚΑΡΑΣΣΟ ΜΩΥΣΗΣ - ΜΩΡΙΣ (9,987%)
ΚΑΡΑΣΣΟ ΜΑΡΚΟΣ (6,982%)
Προσωπικό Εταιρείας 2
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 1 Ιουλ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά / Ρουχισμός & Αξεσουάρ (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (1 Μαρ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (1 Μαρ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΕΞΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.113.600

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων