Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Δραστηριότητα Παραγωγή μελανιών για εύκαμπτη συσκευασία, η εμπορία και αντιπροσώπευση offset μελανιών αλλά και διαφόρων χημικών προϊόντων καθώς και μηχανημάτων και υλικών γραφικών τεχνών.
Έτος Ίδρυσης 1986
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ταχ Κωδ:19300
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-5519300
Telefax (210)-5519301
Ιστοσελίδα http://www.druckfarben.gr
Email contact.us@druckfarben.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΟΥΝΔΡΗΣ Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΟΦΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (76,02%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 309
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κτιστάκη Γεωργία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Κτιστάκη Γεωργία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Δεκ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Χημικά / Εξειδικευμένα Χημικά (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΔΡΟΥΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 4.260.432

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων