Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Η εξόρυξη, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία μαρμάρων, σχιστόλιθων, γρανιτών και ονύχων, φυσικών και τεχνητών.
Έτος Ίδρυσης 1991
Διεύθυνση ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ,ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -
Ταχ Κωδ:66200
ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο (25220)-23514-515 , (25220)-23560-23570
Telefax (25220)-23490
Ιστοσελίδα http://www.fhl.gr
Email fhl002@otenet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ Χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΦΟΣ Χ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΙΓΓΟΥ Δ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΟΥΘ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 336
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σίντου Αθανασία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σίντου Αθανασία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Δεκ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων