Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης. Διαχείριση και αξιοποίησή της περιουσίας της. Επενδύσεις σε εταιρείες ή χαρτοφυλάκια.
Έτος Ίδρυσης 1981
Διεύθυνση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α
Ταχ Κωδ:17676
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο (211)-9994000 , (210)-9299400
Telefax (211)-9994530
Ιστοσελίδα http://www.quest.gr
Email ir@quest.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΣΣΑΣ Δ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ Σ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Μ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ Δ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ ΜΑΡΚΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Δ ΦΑΙΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (50,17%)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  (24,71%)
Προσωπικό Εταιρείας 4
Προσωπικό Ομίλου 1538
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 17 Δεκ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEMSFW  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΟΥΕΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 94.299.310,21

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων