Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία ειδών αρτοποιϊας και ζαχαροπλαστικής.
Έτος Ίδρυσης 1989
Διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ
Ταχ Κωδ:19400
ΚΟΡΩΠΙ
Τηλέφωνο (210)-6694200
Telefax (210)-6694299
Ιστοσελίδα http://www.karamolegos-bkr.gr
Email karamolegos@ath.forthnet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ Η ΜΑΡΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Μ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (53,22%)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  (16,78%)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (8,02%)
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (5,532%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 756
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παπακωνσταντίνου Νικολέτα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιαν 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Τρόφιμα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΜΟΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 17.732.114,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων