Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Υπεργολαβική παραγωγή εξαρτημάτων και προϊόντων από χαλυβδόφυλλα, φύλλα αλουμινίου, ανοξείδωτα, πλαστικά και άλλα υλικά και κατασκευές ακριβείας από σίδηρο.
Έτος Ίδρυσης 1993
Διεύθυνση ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ (ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ) -
Ταχ Κωδ:19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο (210)-5596623/-31
Telefax (210)-5596632 , (210)-5596633
Ιστοσελίδα http://www.mevaco.gr
Email info@mevaco.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΕΝΔΑΣ Ν ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ Α ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Θ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΡΙΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (14,86%)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (12,71%)
ΔΕΛΕΝΔΑ ΕΛΕΝΗ (6,7%)
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5,01%)
Προσωπικό Εταιρείας 159
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Πάλλης Θάνος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 1 Μαρ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΕΒΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 9.765.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων