Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εισαγωγή τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Εμπορία προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αντιπροσωπείες και αποθηκεύσεις εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.
Έτος Ίδρυσης 1980
Διεύθυνση Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β΄ΦΑΣΗ Τ.Θ.1105
Ταχ Κωδ:57022
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο (2310)-779700
Telefax (2310)-752335
Ιστοσελίδα http://www.elgeka.gr
Email info@elgeka.gr, kmeintanis@elgeka.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Β ΑΝΘΙΜΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ Ε ΜΙΧΑΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΛΙΟΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΝΤΣΙΟΣ Α ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  (32,633%)
ΚΑΤΣΙΩΤΗ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ  (23,074%)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (10,0%)
ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  (5,7648%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1164
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κουκουλή Σωφρονία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ’ρις Χατζατουριάν
Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Αυγ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Τρόφιμα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΓΕΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 6.410.375,06

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων