Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Δραστηριότητα Διαχείριση χαρτοφυλακίου Ελληνικών και αλλοδαπών μετοχών και χρεογράφων και συμμετοχή για το σκοπό αυτό σε παρόμοιες εταιρίες.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14
Ταχ Κωδ:10673
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-7243900
Telefax (210)-7294183
Ιστοσελίδα http://www.aeolian.gr
Email inv.rel@aeolian.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΑΡΗΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
BOYER GILLES (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) COLBERT PARTICIPATIONS S.A. (12,23%)
ΠΑΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (11,91%)
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (11,47%)
Προσωπικό Εταιρείας 3
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γεωργία Παππά
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γεωργία Παππά
Εισαγωγή στο Χ.Α. 9 Αυγ 1993
Κλάδος / Υποκλάδος Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Εταιρείες Επενδύσεων (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΙΟΛΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 6.684.444

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων