Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων. Εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία παράγει η εταιρία ή θα εισάγει από την αλλοδαπή. Παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία και προβολή του Στιγμιαίου Λαχείου κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. Οργάνωση, προβολή και λειτουργία και άλλων ομοειδών συστημάτων λαχείων στο εξωτερικό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Προμήθεια και η εμπορία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με την οργάνωση, προβολή, λειτουργία, διαχείριση, τεχνική, διοικητική υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση των λαχείων και συστημάτων. Μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά οποιονδήποτε οργανισμών δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΡΕΜΕΤΗΣ 64
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6156000
Telefax (210)-6106800
Ιστοσελίδα http://www.intralot.com
Email info@intralot.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ Ι ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΩΝΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΟΥΡΕΤΗΣ Κ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΙΛΟΣ Ν ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΦΗΣ Μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (20,007%)
MITTLEMAN BROTHERS LLC (10,2162%)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (8,952%)
INTESA SANPAOLO S.P.A. (5,0135%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 5149
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 3 Νοε 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Ταξίδια & Αναψυχή / Τυχερά Παιχνίδια (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΤΑ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSEGTI   FTSEGT   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΙΝΛΟΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 111.442.821,91

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων