Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή, μεταφορά, εμπορία και εκμετάλλευση ετοίμου σκυροδέματος, καθώς και εκμετάλλευση λατομείων και λατομικών προϊόντων. Μελέτη, επίβλεψη, συντήρηση, εκτέλεση και εκμετάλλευση έργων, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, οδοποιϊας, ηλεκτρομηχανολογικών και, γενικά, κάθε έργο του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δήμων και κοινοτήτων, εταιριών πάσης φύσεως καθώς και ιδιωτών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
Έτος Ίδρυσης 1985
Διεύθυνση ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14
Ταχ Κωδ:71202
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνο (2810)-288287 , (2810)-289895
Telefax (2810)-341156
Ιστοσελίδα http://www.domik.gr
Email finance@domik.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (58,631%)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΔΙΑ Α.Ε.) (9,988%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 21
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αδάμης Αντώνιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Αδάμης Αντώνιος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 15 Φεβ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (9 Απρ 2015)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (9 Απρ 2015)
Σχετικά σύμβολα ΔΟΜΙΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.731.144,66

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων