Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΩΡΩΠΟΥ 156
Ταχ Κωδ:11146
ΓΑΛΑΤΣΙ
Τηλέφωνο (210)-2144444
Telefax (210)-2144159/-79 , (210)-2144777
Ιστοσελίδα http://www.eydap.gr
Email eydap-met@eydap.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΣΤΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (50,0%)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (11,33%)
PAULSON JOHN (9,99%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 2270
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αφροδίτη Κατσούδα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ελένη Χριστογεωργάκη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 28 Ιαν 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Ύδρευση (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΚΩ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSENTR   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΥΔΑΠ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 649.650.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων