Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Ανάπτυξη πώληση και εμπορία στην ελληνική και διεθνή αγορά προγραμμάτων Η/Υ. Παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα και τους Η/Υ. Αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Συμμετοχή και συνεργασία κάθε μορφής με άλλες επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε κλάδο των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή των υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τέλος συμμετοχή σε δημοπρασίες που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο.
Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β
Ταχ Κωδ:151 25
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-8029409
Telefax (210)-8029819
Ιστοσελίδα http://www.qnr.com.gr
Email npet@qnr.com.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΙΩΝΗΣ Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΚΩΒΑΚΗ Α ΙΩΑΝΝΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (25,81%)
ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (14,87%)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (9,996%)
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (9,996%)
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (9,982%)
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (9,792%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 27
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικόλαος Πέτρου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σερέπετσης Αριστείδης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Αυγ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΤΧ   ΔΟΜ   FTSEA   ΔΜΚ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΟΥΑΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 7.656.633,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων