Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ασκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξεναδοχειακών συγκροτημάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως ή με τη μίσθωση αυτών. ’σκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί ιδιόκτητων ή μεμισθωμένων, κατάλληλων προς τούτο εκτάσεων. Ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αντιπροσώπευση ξεναδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Συμμετοχή σε πάσης φύσεως υφιστάμενες ή υπό ίδρυση συναφείς επιχειρήσεις και εταιρίες και συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς που είναι συναφείς με θαλάσσιο ή χερσαίο τουρισμό. Βιομηχανική παραγωγή και πώληση: α) ελαστικών διχτύων συσκευασίας αλλαντικών, κρεάτων, φυτωρίων, κ.λ.π., β) περιελιγμένου ελαστικού νήματος για καλτσοποιία, κορσεδοποιία, συσκευασία, κ.λ.π., γ) θηλιών από περιελιγμένο ελαστικό νήμα για τη συσκευασία πουλερικών, δ) μη ελαστικών διχτύων για τη συσκευασία κρεάτων, φρούτων, λαχανικών, αλλαντικών, κ.λ.π., ε) πλαστικών τσαντών και γενικά παραγωγή και εμπορία προϊόντων συσκευασίας.
Έτος Ίδρυσης 1979
Διεύθυνση ΒΙ. ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, T.Θ. 1490 -
Ταχ Κωδ:71110
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνο (2810)-380901
Telefax (2810)-381400
Ιστοσελίδα http://www.karatzis.gr
Email hermes@karatzis.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΡΑΤΖΗΣ Μ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΤΖΗ Σ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΤΖΗ Μ ΜΑΡΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Λ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΑΘΑΣ Α ΗΛΙΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ε ΙΑΣΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Μ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΝΕΡΗΣ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (44,14%)
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (38,36%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 406
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αρχοντόπουλος Δημήτριος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 4 Σεπ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEMSFW   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΑΡΤΖ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 78.096.493,44

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων