Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας.
Έτος Ίδρυσης 1996
Διεύθυνση ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ & ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ 24
Ταχ Κωδ:14564
ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλέφωνο (210)-2846800 , (210)-8074314
Telefax (210)-2851207 , (210)-8070917
Ιστοσελίδα http://www.paperpack.gr
Email info@paperpack.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Π IΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΑΣΟΥΛΗ - ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ Ε ΚΟΡΙΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΤΙΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (67,921%)
Προσωπικό Εταιρείας 157
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ραφαηλίδου Aννα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ζέτος Νικόλαος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 19 Οκτ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΒΠ   ΔΟΜ   FTSEA   ΔΜΚ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΠΑΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 13.282.382,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων