Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Εμπορία και κατασκευή πάσης φύσεως παιδικών παιχνιδιών, δώρων και συναφών ειδών.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση Οδός Ιωνίας -
Ταχ Κωδ:57013
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ
Τηλέφωνο (2310)-572000
Telefax (2310)-572074
Ιστοσελίδα HTTP://www.ascompany.gr
Email tkoufou@ascompany.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΦΟΥ Δ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΚΩΒΟΥ Ν ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ Ι ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (33,11%)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (31,84%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 71
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σουλτάνα Στροίκου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σουλτάνα Στροίκου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 13 Οκτ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Εμπόριο / Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEM   FTSEA   ΔΕΜ   ΔΜΚ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΣΚΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 27.302.121,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων