Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ

Δραστηριότητα Κατασκευή, εμπορία και διάθεση επίπλων πάσης φύσεως.
Έτος Ίδρυσης 1979
Διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 9 -
Ταχ Κωδ:62121
ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνο (23210)-99220 , (23210)-99230
Telefax (23210)-99270
Ιστοσελίδα http://www.dromeas.gr
Email dromfin@otenet.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΑΛΑΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (46,6%)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (25,813%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 201
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ρακιτζή Μαρία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παπαπαναγιώτου Ιωάννης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Νοε 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά / Έπιπλα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΠΟ   ΔΟΜ   FTSEGTI   FTSEGT  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΔΡΟΜΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 10.832.640

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων