Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δραστηριότητα Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη παραγωγή και εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, αυτόματων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων. Εμπορία καλλυντικών και ανάπτυξη-εμπορία λογισμικού και Η/Υ.
Έτος Ίδρυσης 1988
Διεύθυνση ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7
Ταχ Κωδ:153 44
ΓΕΡΑΚΑΣ
Τηλέφωνο (210)-6606000 , (210)-6606129
Telefax (210)-6612666 , (210)-6606137
Ιστοσελίδα http://www.mediconsa.com
Email staboulis@mediconsa.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ Σ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Ε ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΚΑΝΗ Δ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΤΙΣΤΗ Λ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  (16,02%)
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (14,36%)
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (14,36%)
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (6,9906%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 129
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ανδρέας Σταμπουλής
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ανδρέας Σταμπουλής
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Ιουλ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Υγεία / Ιατρικός Εξοπλισμός (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (5 Απρ 2013)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (5 Απρ 2013)
Σχετικά σύμβολα ΜΕΝΤΙ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 4.198.635,2

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων