Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς το Λιμένα. Έγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε λιμενικής υποδομής. Ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο.
Έτος Ίδρυσης 1999
Διεύθυνση Α' ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 10467 -
Ταχ Κωδ:54110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-593320 , (2310)-593110
Telefax (231)-510500
Ιστοσελίδα http://www.thpa.gr
Email shares@thpa.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (74,27%)
Προσωπικό Εταιρείας 435
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων κα. Χριστίνα Ανδρονικίδου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού κα. Χριστίνα Ανδρονικίδου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Αυγ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΒΠ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSEMSFW   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΟΛΘ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 296.352.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων