Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

Δραστηριότητα Παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα: εκμετάλλευσης και μεταβίβασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, από κοινού έρευνας ή ανάπτυξης νέας τεχνολογίας. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης ελέγχου
Έτος Ίδρυσης 1993
Διεύθυνση ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21
Ταχ Κωδ:55102
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-804000
Telefax (2310)-804100
Ιστοσελίδα HTTP://www.euroconsultants.gr
Email Info@euroconsultants.com.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Σ ΠΑΡΙΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΗΣ Θ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΕΡΕΜΛΟΓΛΟΥ Α ΑΝΕΣΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΙΟΝΗΣ Π ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
WITTIG D DAVIS - CHARLES (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) WITTIG BETH (20,532%)
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (11,281%)
INTERLIFE INSURANCE COMPANY LTD (9,86%)
ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (9,748%)
ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ (9,51%)
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (5,988%)
Προσωπικό Εταιρείας 28
Προσωπικό Ομίλου 60
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αποστολίδης Απόστολος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χανόγλου Ελένη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιαν 2002
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   ΔΜΚ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΣΥΜΒ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 3.656.247,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων