Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων και προιόντων.
Έτος Ίδρυσης 1986
Διεύθυνση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ
Ταχ Κωδ:
ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο (2610)-241940
Telefax (2610)-647173
Ιστοσελίδα http://www.kepenos.gr
Email mkepenos@kepenos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΕΝΟΣ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Γ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΕΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (33,2%)
ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (16,88%)
ΚΕΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (16,83%)
ΚΕΠΕΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (13,0%)
Προσωπικό Εταιρείας 126
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Πνευματικούδη Χρυσάνθη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Πνευματικούδη Χρυσάνθη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Ιαν 2002
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Τρόφιμα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ   FTSEMSFW  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΕΠΕΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 12.060.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων