Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, εμπορία και εξαγωγή ιχθύων και σχετικών προϊόντων. Παροχή τεχνικών συμβουλών και σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα.
Έτος Ίδρυσης 1987
Διεύθυνση ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ
Ταχ Κωδ:330 52
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Τηλέφωνο (22650)-41840
Telefax (22650)-41197
Ιστοσελίδα http://www.gmf-sa.gr
Email gmf-sa@hol.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΚΩΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΗΣ ΑΛΚΗΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΙΩΤΗ Χ ΑΝΘΙΠΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΑΡΑ Δ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 301
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 20 Μαρ 2002
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων