Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Έτος Ίδρυσης 1970
Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 4
Ταχ Κωδ:15123
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6867000 , (210)- 6869653
Telefax (210)-6827021
Ιστοσελίδα http://www.hygeia.gr
Email ir@hygeia.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΨΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Γ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (70,3849%)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (5,181%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 3253
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαρίνα Μαντζουράνη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιουν 2002
Κλάδος / Υποκλάδος Υγεία / Ιατρικές Υπηρεσίες (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΥΓ   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA   HELMSI  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΥΓΕΙΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 223.184.678,28

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων