Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών με κύρια δραστηριότητα τη ναυτιλία μέσω θυγατρικών εταιριών.
Έτος Ίδρυσης 1918
Διεύθυνση ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 1-7 & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
Ταχ Κωδ:17674
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο (210)-8919500
Telefax (210)-8919509
Ιστοσελίδα http://www.attica-group.com
Email ir@attica-group.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΑΓΕΙΡΑΣ Δ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Χ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (79,3832%)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (11,8445%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1018
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παναγιώτα Κρασσοπούλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παναγιώτα Κρασσοπούλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Μαρ 1924
Κλάδος / Υποκλάδος Ταξίδια & Αναψυχή / Ταξίδια & Τουρισμός (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΑΤΤΙΚΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 323.708.764,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων