Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης. Πρόκειται για υπηρεσία που δίνει στους συνδρομητές ή χρήστες τηλεφώνου τη δυνατότητα να επικοινωνούν απ' ευθείας και να παίρνουν τις ζητούμενες υπηρεσίες μαγνητοφωνημένα ή ζωντανά, καταβάλλοντας υψηλότερα τέλη από εκείνα που καταβάλλουν για μια συνηθισμένη αστική τηλεφωνική κλήση.
Έτος Ίδρυσης 1995
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ 280
Ταχ Κωδ:176 75
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-9472222
Telefax (210)-9472223
Ιστοσελίδα http://www.newsphone.gr
Email info@newsphone.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΔΟΣΗ Γ ΤΕΡΕΖΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΕΡΓΗΣ Ν ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (32,44%)
ΘΕΟΔΟΣΗ ΤΕΡΕΖΑ (10,26%)
ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (5,07%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 458
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αραβοσιτά Ζωή
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Αραβοσιτά Ζωή
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Ιαν 2003
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΝΙΟΥΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 7.351.872

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων