Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε

Δραστηριότητα α)Η εμπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστημάτων και συσκευών, η ολική ή μερική κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και εκείνων ειδικότερα που αποτελούν τον εξοπλισμό των πλοίων β)Η εμπορία, κατασκευή ολική ή μερική, εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής γ)Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω εργασίες
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 455
Ταχ Κωδ:18863
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο (210)-4314361
Telefax (210)-4314341
Ιστοσελίδα http://www.marac.gr
Email info@marac.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΟΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΥΡΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 11
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χρήστος Πιπιτσούλης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χρήστος Πιπιτσούλης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 14 Οκτ 2003
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων