Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε

Δραστηριότητα α)Η εμπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστημάτων και συσκευών, η ολική ή μερική κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και εκείνων ειδικότερα που αποτελούν τον εξοπλισμό των πλοίων β)Η εμπορία, κατασκευή ολική ή μερική, εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής γ)Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω εργασίες
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 455
Ταχ Κωδ:18863
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο (210)-4314361
Telefax (210)-4314341
Ιστοσελίδα http://www.marac.gr
Email info@marac.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΟΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΥΡΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΙΑΦΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (15,515%)
ΑΝΤΑΡΑΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (15,515%)
ΜΠΟΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ (11,19%)
ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5,59%)
ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (5,59%)
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (5,23%)
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ (5,23%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 11
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χρήστος Πιπιτσούλης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χρήστος Πιπιτσούλης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 14 Οκτ 2003
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (4 Ιουν 2014)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ (4 Ιουν 2014)
Σχετικά σύμβολα ΜΑΡΑΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.851.052,12

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων